Velkommen til Skjåstaddalen Frilynde Ungdomslag
Ungdomshuset "Haukly"
Velkommen

Skjåstaddalen Frilynde Ungdomslag  eig og drifter Ungdomshuset Haukly.
Lagshuset ligg på Bjørke i Storfjorden som ligg innst i Hjørundfjorden.